Адреса 1: Ниш, Цвијићева бр.4; контакт: 060/0186003
Адреса 2: Београд, Светозара Марковића бр.71/9; контакт: 069/1902658

e-mail: info@niskigrafit.rs